MEMENTO
MORI

Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte.

Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte. Auteurs: Tamara Ingels (red.), met bijdragen van Mario Baeck, Walter Brems, Marleen De Ceukelaire, Cathérine Harotte, Gustaaf Cornelis, Christoph De Spiegeleer, Lin Verbeemen, Joke Den Haese, Arne Troffaes, Patrick Van den Nieuwenhof en Wim Keyaerts. Met foto’s van onder meer Eddy Van Leuven en Walter Brems.
Uitgeverij: ASP
ISBN: 978 90 5718 687 5

U kan dit boek bestellen via ASP Editions.

Begraafplaatsen zijn bijzondere plekken die ons naar de essentie van het leven brengen. Ze doen ons nadenken over de zin van het leven, over afscheid nemen en herdenken.

Begraafplaatsen worden de laatste jaren ook stilaan ingeschakeld als educatieve ruimte. Gidsen, leerkrachten, begeleiders - die in dit boek samenvattend als bemiddelaars benaderd worden - krijgen meer dan eens moeilijke vragen over begraafplaatsen, maar ook over het (omgaan met) leven en dood. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Professionele bemiddelaars zijn dan ook broodnodig op de begraafplaats. Ze vormen de brug naar een dieper begrijpen van onze omgang met leven en dood, herdenken en herinneren.

Dit boek is voor hen en alle andere geïnteresseerden. Het heeft als doel inzicht te geven in het potentieel van de begraafplaats als een ruimte om te leren. Memento Mori is dus geen boek over de dood, maar toont de inzetbaarheid van de begraafplaats in het onderwijs en alle vormen van educatie. Daarmee past het boek ook in de nieuwe visies die de laatste jaren zijn ontstaan over de rol en de invulling van de ruimte op begraafplaatsen.

Memento Mori kwam tot stand vanuit de praktijk van bemiddelaars en experten. Er komen in de verschillende bijdrages tal van disciplines en insteken aan bod die kunnen helpen bij het vinden van een benadering, van filosofie, geologie, economie, tot creatieve benaderingen, de betekenis van symbolen, geschiedenis en het belang van het werken rond stilte en verstilling. Ze hebben als doel een inspiratiebron te vormen voor het uitwerken van werkvormen en bemiddelingswijzen; om bemiddelaars erop te wijzen dat er ontzettend veel verschillende manieren bestaan om te werken op en rond een begraafplaats. Deze unieke samenwerking, onder initiatief van Tamara Ingels, maakt Memento Mori tot een handboek voor de bemiddelaar, meer nog, tot een boek dat bestemd is voor iedereen die de begraafplaats door heel andere ogen wil (leren) zien.